Kontakt

Sídlo prevádzkovateľa:

CUKROVINKY s.r.o., ulica Polom 1208, 02901 Námestovo

Telefón: +421911 655854
Email: info (@) pravacokolada.sk

IČO: 47916672
DIČ: 2024146135
IČ-DPH: SK2024146135
Obchodný register: Okresný súd Žilina Odd: Sro, Vložka č. 62839/L

Bankové spojenie:

číslo účtu: 4020712345/7500
IBAN ČSOB EUR: SK7500 0000 0040 2071 2345, BIC: CEKOSKBX
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 – odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 041 / 7632 130, Fax: 041 / 7632 139, E-mail: za@soi.sk

Skladové priestory:

CUKROVINKY s.r.o., ulica Polom 1208, 02901 Námestovo

Telefón: +421911 655854
Email: info (@) pravacokolada.sk